Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
גיליון 69
נובמבר 2015
איך משתקפים בטלוויזיה קבוצות ומגזרים באוכלוסייה: גברים ונשים וילדים, מזרחיים וערבים ועוד; ומחקרים על הרגלי הצפייה של הישראלים

בגליון זה

דבר המערכת

גיליון 68
מאי 2015
העשור הנוכחי מוגדר בקרב חוקרי תקשורת כעידן הדיגיטלי. רשתות חברתיות, פורומים מקוונים, בלוגים, אינטרנט שיתופי, התקשורת הסלולרית ועוד. אולם, בעידן זה עדיין נותרה פלטפורמה תקשורתית מרכזית, רלוונטית ועיקרית – הטלוויזיה, ומעמדה נראה איתן.

דבר המערכת

גיליון 67
ינואר 2015
התנ"ך הוא אחד מאושיות התרבות האנושית והיסוד לקיומו של העם היהודי. הוא לא ירד מעולם מסדר היום החינוכי והלימודי, אך המורים וקברניטי מערכת החינוך ידעו היטב שהדבר אינו מובן מאליו. גיליון זה של "פנים" מציע שורה של מחשבות חדשות על הדרך בה יש ללמד תנ"ך, ועל הקשר בין התנ"ך לאומנות ולספרות העברית.
גיליונות נוספים

פנים | כתב עת לתרבות, חברה וחינוך

כתב העת 'פנים' עוסק בשאלות תרבות, חברה וחינוך. 'פנים' יוצא אחת לשלושה חודשים במתכונת מקוונת, בהוצאת הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים.

מערכת

עורך: רוביק רוזנטל
עורך שותף לגיליון זה: מתן אהרוני
עורכת משנה: מלכה זהר-שחר
מערכת: שלמה ישי, חנה להב
רכזת מערכת: הילה קבני
עיצוב: איתן פימנטל
ייעוץ אמנותי: דורון פולק

כתובת המערכת

״פנים״, הקרן לקידום מקצועי
רח׳ בן סרוק 8, תל-אביב
62969123

טלפון: 03-6928282
פקס: 03-6928283

הצטרפו לרשימת דיור

עקבו אחרינו